FANDOM


3TrainerPoké
000

Sprite de 'M en Roig, Blau i Verd.

'M és un error dels videojocs, idèntic en aparença a Missingno., però a gran diferència d'aquest últim, corromp el joc i ho deixa inútil. Succeeix en Pokémon Roig, Pokémon Blau i Pokémon Verd, ja que si ho intercanvies a Groc es convertirà en 3TrainerPoké. 'M es troba de la mateixa manera que Missingno., la seua única diferència és que es corromp el joc si ho captures.